divendres, 27 de gener de 2012

Paco Castillo, a "SolidaridArts

El pintor y escultor Paco Castillo se ha adherido al proyecto "SolidaridArts" y ya prepara los bocetos de su participación.


En la imagen, una de las obras del pintor que expuso en la galería El temple.


 El pintor i escultor Paco Castillo s'ha adherit al projecto "SolidaridArts” i ja prepara els esbossos de la seva participació. 

En la imatge, una de les obres del pintor que va exposar en la galeria El Temple.

dijous, 26 de gener de 2012

Antoni Marquet, en la nómina d'autors de "SolidaridArts"

El pollencí Antoni Marquet, és un dels primers artistes mallorquins que ha manifestat el seu compromís en participar en el projecte "SolidaridArts".
 Els seus quadres en els que retrata les "dones" d'Alexandre Ballester, les protagonistes de les obres teatrals de l'autor mort recentment, son un homenatge a l'amic, català de naixement, pobler de cor i universal d'esperit.

Joan Mariando, serà un dels autors de "SolidaridArts"

El pintor i escultor Joan Mariando, de Muro, també ha confirmat la seva participació al projecte "SolidaridArts".

A la foto, un quadre obra de Mariando

dimecres, 25 de gener de 2012

Joan Lacomba, de ple dins "Solidaridarts"
L'escultor Joan Lacomba va visitar la galería El temple, on s'exposa la instal·lació escultòrica de Pep Roig, origen del projecte "SolidaridArts". Lacomba va poder tocar amb les seves mans no només les figures exposades, sino el concepte que inspira el projecte crear un conjunt artístic amb la participació de escultors de Mallorca i el món, entre el quals, també Lacomba.

 A les fotos, Joan Lacomba i Pep Roig

L'acord Es Convent -SolidadidArts, a la premsa (El comunicat va ser enviat a tots els mitjans de comunicació de Mallorca)

dimarts, 24 de gener de 2012

Mendiola anuncia la seva participación en el projecte "Solidaridarts"

 Josep Antoni Mendiola, dibuixant, escultor, pintor, periodista, crític de cinema, ha anunciat la seva participació al projecte "SolidaridArts", que s'exposarà a la capella de la Fundació Cultural Es Convent, d'Inca

La fotografia es d'una exposició que presentà en una gleria de Palma

La capella de la Fundació Cultural Es Convent, d'Inca, acollirà la instal·lació escultòrica "SolidaridArts"


La fundación cultural Es Convent, de Inca, ha llegado un acuerdo de colaboración con la Societat Protectora de l’Humor para el desarrollo de “SolidaridArts”, una instalación escultórica colectiva creciente, a partir del montaje “Solidaritat” que Pep Roig expone actualmente, hasta el 27 de febrero, en la galería El Temple de Palma.
 El acuerdo consiste en que la sede de la fundación sea, también, la sede oficiosa de “SolidaridArts”, y más concretamente la capilla del que fuera antiguo convento de la Misericordia o “ses Monges Blaves”, inaugurado como centro multicultural en marzo de 2007, donde se montará la instalación artística. Maite Sánchez se hará cargo de la gestión, coordinación y administración del proyecto.
 La vocación del proyecto “SolidaridArts” el fomento a la participación colectiva en un proyecto común, que se exhibirá de manera itinerante por diversos espacios dentro y fuera de la isla, sin limites establecidos.
  La Fundación DeArte, con sede en Madrid y Medinaceli (Soria), también ha manifestado su propósito de colaboración con el proyecto, su desarrollo, difusión y consolidación.
 Sin que hasta la fecha se haya comenzado, oficialmente, la labor de contacto con los respectivos artistas con sede en Mallorca, ya han sido varios los que han mostrado su interés y su apoyo para la continuación del proyecto que propone Roig. Estos son Bernat Coll, Juana Ferrer, Ferran Pizà, Joan Lacomba, Luis Maraver, Antoni Marquet, Pere Martínez “Pavía”, Joan Riera Ferrari, Damià Ramis Caubet, Vicenç Torres, Josep Antoni Mendiola, Joan Mariando.
   
....................................................................
La fundació cultural Es Convent, d'Inca, ha arribat un acord de col·laboració amb la  Societat Protectora de  l'Humor per al desenvolupament de “SolidaridArts”, una instal·lació escultòrica col·lectiva creixent, a partir del muntatge “Solidaritat” que Pep Roig exposa actualment, fins al 27 de febrer, en la galeria El Temple de Palma.

L'acord consisteix que la seu de la fundació sigui, també, la seu oficiosa de “SolidaridArts”, i més concretament la capella del que fora antic convent de la Misericòrdia o “Ses Monges Blaves, inaugurat com centre multicultural al març de 2007, on es muntarà la instal·lació artística.

La vocació del projecte “SolidaridArts” és el foment a la participació col·lectiva en un projecte comú, que s'exhibirà de manera itinerant per diversos espais dintre i fora de la illa, sense limitis establerts. Maite Sánchez es farà càrrec de la gestió, coordinació i administració del projecte.
La Fundación DeArte, amb seu a Madrid i Medinaceli (Soria), també ha manifestat el seu propòsit de col·laboració amb el projecte, el seu desenvolupament, difusió i consolidació.

Sense que fins a la data s'hagi començat, oficialment, la labor de contacte amb els respectius artistes amb seu a Mallorca ja han estat varis els quals han mostrat el seu interès i el seu suport  a la continuació del projecte que proposa Roig. Aquests son: Bernat Coll, Juana Ferrer, Ferran Pizà, Joan Lacomba, Luis Maraver, Antoni Marquet, Pere Martínez “Pavía”, Joan Riera Ferrari, Vicenç Torres, Damià Ramis Caubet, Josep Antoni Mendiola, Joan Mariando.

Telèfon contacte: Pep Roig 971 71 33 44- 655 683 634 peperoig@gmail.com
Maite Sànchez 971 5000 19 maitesanchezp@gmail.com

Per a accedir al blog:

divendres, 20 de gener de 2012

Pere Martínez "Pavía", dona suport a "SolidaridArts"

El escultor Pere Martínez "Pavía" ha mostrado su interés en participar en el proyecto "SolidaridArts", que promueve Pep Roig, que pretende crear una instalación escultórica de crecimiento permanente, con la participación de escultores de todo el mundo


En la foto, "Dona cosint", obra del escultor, en la vía pública de Palma 
L'escultor Pere Martínez "Pavia" ha mostrat el seu interès en participar en el projecte "SolidaridArts", que promou Pep Roig,  que pretén crear una instal·lació escultòrica de creixement permanent, amb la participació d'escultors de tot el món.


A la foto, "Dona cosint, obra de l'escultor, en la via pública de Palma-

dijous, 19 de gener de 2012

"SolidaridArts", una utopía oberta a tots els escultors i pintors del món

La instal·lació de Pep Roig, que ara es mostra a la Galeria el temple, de Palma, és el punt de partida a un gran projecte d'abast mundial

El pintor Vicenç Torres dona suport al projecte "SolidaridArts"

El pintor Vicenç Torres també pensa ser un dels autors de la instal·lació escultòrica "SolidaridArts". L'artista, del qual mostram una de les seves obres ("Lluny), va ser integrant del "Grup Criada", un dels més actius i "revolucionaris" dins l'ambit artístic de Mallorca, creat l'any 1974.

dimecres, 18 de gener de 2012

Damià Ramis Caubet, també a "SolidaridArts"


El escultor Damián Ramis Caubet, que en su estudio de Esporles está dedicado plenamente a la creación de sus “figuras voladores”, confirmó su participación en el proyecto “SolidaridArts”, para el que realizará una escultura ex profeso, que será enlazada con las demás artistas participantes en la que pretende ser la mayor instalación escultórica de permanente crecimiento jamás conocida.

L'escultor Damià Ramis Caubet que en el seu estudi d'Esporles està dedicat plenament a la creació de les seves “figures voladores”, va confirmar la seva participació en el projecte “SolidaridArts”, per al qual realitzarà una escultura ex profeso, que serà enllaçada amb les dels altres artistes participants en la qual pretén ser la major nstal·lació escultòrica de permanent creixement antes mai coneguda.

Gabriel Mestre Oliver també a SolidaridArtsEl pintor, escriptor, pensador i "pagès" de Felanitx, l’amic Gabriel Mestre Oliver també ha confirmat la seva participació en el projecte “SolidaridArts”, una instal·lació escultòrica que anirà creixent gràcies a la intervenció dels autors que han entès la idea, que no es altre que demostrar que no es cert que la solidaritat, la llibertat i la cultura, en aquests temps tan estranys, siguin una utopia. 
 Poc a poc anirem donant comptes de la gent que creu en el nostre (de tots) projecte. 
Mestre Oliver diu:
Putualitzem, amic Pep Roig: de cap manera puc dir-me pagès, tal cosa suposa conéixer la ciència de conrear el camp, i jo d'això no en sé gaire. Visc a foravila, per tant puc dir que som foraviler, però a pagès me sembla que no hi arribaré mai.
.
Salut, company. 

Pep diu: els ciutadans "panellets" sempre confonem el viure fora vila, amb el fet de ser pagès. 

dimarts, 17 de gener de 2012

Ferran Pizà, en "SolidaridArts"


 El pobler Ferran Pizà, pintor, escultor y personaje de imaginación e ingenio desbordante, ha sido uno de los primeros artistas de Mallorca que han querido sumarse al proyecto “Solidaridarts”, que propone Pep Roig a partir del montaje que actualmente se expone en la galería El temple, de Palma, para crear una instalación escultórica de crecimiento permanente y “eterno”, con la intervención de un número indeterminado de autores, con la pretensión de que el montaje se exhiba de manera itinerante por diversos lugares de Mallorca y del resto del mundo.
El pobler Ferran Pizà pintor, escultor i personatge d'imaginació i enginy desbordant, ha estat un dels primers artistes de Mallorca que han volgut sumar-se al projecte "SolidaridArts", que proposa Pep Roig a partir del muntatge que actualment s'exposa en la galeria El Temple, de Palma, per a crear una instal·lació escultòrica de creixement permanent i “etern”, amb la intervenció d'un nombre indeterminat d'autors, amb la pretensió que el muntatge s'exhibeixi de manera itinerant per diversos llocs de Mallorca i de la resta del món. 

dimecres, 11 de gener de 2012

La Fundació DeArte, dona suport al projecte "SolidaridArts"


 La fundación DeArte Contemporáneo de Madrid, dirigida por el mallorquín Miquel Tugores, se ha sumado al proyecto “SolidaridArts”, impulsado por Pep Roig, con el objetivo de crear la instalación escultórica de infinito crecimiento, con la participación de artistas de todo el mundo.
 El proyecto ya ha dado su primer paso con la exposición que hasta el 27 de febrero el autor presenta en la galería el Temple, de Palma (Mallorca), que a simple vista permite la comprensión del proyecto, su evolución y consolidación.
 Además de la fundación DeArte, algunos artistas con residencia en Mallorca y en el extranjero, se han mostrado interesados en la propuesta lanzada por Pep Roig, en representación de la Societat Protectora de l’Humor, del mismo modo que cierta fundación cultural con sede en Mallorca, podría entrar a formar parte activa en el desarrollo de SolidaridArts.


La fundació DeArte Contemporaneo de Madrid, dirigida pel mallorquí Miquel Tugores, s'ha sumat al projecte “SolidaridArts, impulsat per Pep Roig, amb l'objectiu de crear la instal·lació escultòrica d'infinit creixement, amb la participació d'artistes de tot el món.

El projecte ja ha donat el seu primer pas amb l'exposició que fins al 27 de febrer l'autor presenta en la galeria el Temple, de Palma (Mallorca), que a primera vista permet la comprensió del projecte, la seva evolució i consolidació.

A més de la fundació DeArte, alguns artistes amb residència a Mallorca i en l'estranger, s'han mostrat interessats en la proposta llançada per Pep Roig, en representació de la Societat Protectora de’l Humor, de la mateixa manera que certa fundació cultural amb seu a Mallorca, podria entrar a formar part activa en el desenvolupament de “SolidaridArts” 
  

diumenge, 1 de gener de 2012

"Solidaridarts", una utopía possible i participativa


 El pasado 15 de diciembre, en la galería El temple, de Palma (Mallorca), presenté la instalación “Solidaritat”, un conjunto escultórico compuesto por unas cincuenta esculturas, independientes y enlazadas entre sí a voluntad del espectador.
 Se trata de un primer paso para lograr la creación de una creciente agrupación de esculturas, siguiendo la filosofía inicial de la obra, con vocación de que nunca tenga fin y llegue a extenderse más allá de los límites de Mallorca, con la aportación solidaria de las personas, asociaciones y entidades interesadas.
 El proyecto está en fase inicial de preparación de las bases de organización colaboración y participación, que pronto serán comunicadas en diferentes fases.
La exposición en la galería El Temple, de Juana Ferrer, ha sido el punto de partida. La creación de este blog (solidaridarts.blogspot.com), es otro paso inicial, necesario para comunicar los diversos aspectos del proyecto, su evolución e intercambio de opiniones.

Estás invitados
  
  

El passat 15 de desembre, en la galeria El Temple, de Palma (Mallorca), vaig presentar la instal·lació “Solidaritat”, un conjunt escultòric compost per unes cinquanta escultures, independents i enllaçades entre si a voluntat de l'espectador.

Es tracta d'un primer pas per a assolir la creació d'una creixent agrupació d'escultures, seguint la filosofia inicial de l'obra, amb vocació que mai tingui fi i arribi a estendre's més enllà dels límits de Mallorca, amb l'aportació solidària de les persones, associacions i entitats interessades.

El projecte està en fase inicial de preparació de les bases d'organització col·laboració i participació, que aviat seran comunicades en diferents fases.

L'exposició en la galeria El Temple, de Juana Ferrer, ha estat el punt de partida. La creació d'aquest blog (solidaridarts.blogspot.com), és altre pas inicial, necessari per a comunicar els diversos aspectes del projecte, la seva evolució i intercanvi d'opinions.